Ako to funguje

 

Zasielanie peňazí do zahraničia vrámci ČR

 

Naša spoločnosť ponúka cudzomenový platobný styk voči celému svetu (okrem zemí vylúčených legislatívou ČR a Európskej únie). Mimoriadne výhodné podmienky potom zaručujeme predovšetkým pre platby v Eurozóne, platbách do Ázie a platbách do USA.  Zmeny je možné realizovať aj medzi Vašimi vlastnými účtami v českých bankách. Naše služby môžu využívať firmy, súkromné osoby či spolky.

Podmienky realizácie prevodov peňažných prostriedkov určuje "Rámcová zmluva medzi spoločnosťou a klientom". Žiadosť o Rámcovú zmluvu môžete vyplniť aj online na našich stránkach. Realizácia príkazov prebieha najčatejšie automatizovane prostredníctvom webového portálu.

 

Štandardný proces realizovania platieb - zahraničných aj tuzemských

  1. Klient zadá príkaz ku konverzií priamo na webe v tzv. Klientskej zóne, kde uvedie všetky potrebné údaje. Nie je nutné volať maklérovi, všetko je možné vybaviť z počítača, či chytrého telefónu.
  2. Klient je spoločnosťou prostredníctvom e-mailu informovaný o prijatí príkazu. Zároveň je klient vyzvaný ku zaslaniu finančných prostriedkov na zberný účet spoločnosti a na e-mail obdrží konfirmáciu príkazu (účtovný doklad o obchode) s rekapituláciou všetkých podrobností (kurz, meny, čiastky, účty...).
  3. Klient odošle finančné prostriedky na zberný účet spoločnosti protredníctvom bankového prevodu.
  4. Akonáhle zaregistrujeme pripísanú klientovu platbu a skontrolujeme správnosť výšky a vyriabilného symbolu, príde o tom klinetovi správa e-mailom.
  5. Pokiaľ sú prostriedky klienta pripísané na zbernom účte EasyChange aspoň hodinu pred koncom prevádzkovej doby, sú ešte vrámci daného pracovného dňa odoslané vo vysporiadavacom cykle, ktorý prebieha ešte v čase do konca prevádzkovej doby. V prípade neskôršieho pripísania, sú nami prostriedky odoslané až v nasledujúci pracovný deň. Upozorňujeme, že niektoré tuzemské banky majú pre prevody devíz limitovaní čas len do 14:49.
  6. Po odoslaní platby na cieľový účet príde klientovi na e-mail PDF doklad o vybavení celej transakcie.

 

Obchodujeme s menami CZK, EUR, USD a GBP, vrátane všetkých krížových kombinácií týchto mien. Easychange má svoje účty vo FIO banke, ČSOB, Komerčnej banke, Raiffeisenbank, Creditasu a eurové účty v zahraničných bankách. Pokiaľ má klient účty v týchto bankách, transakcie sú vysporiadané rýchlejšie. Klient samozrejme môže využiť ku transakcií aj akékoľvek iné banky.

 

Kurzy mien

 

Atraktivita kurzu spoločnosti sa zvyčajne udáva tzv. spreadom. Spread je rozdiel medzi nákupným a predajným kurzom. Pokiaľ napr. banka vykupuje EUR za 26,50 Kč a predáva EUR za 27,50 Kč, potom hodnota spreadu je 1 Kč.

Tento spread potom tvorí zisk finančných inštitúcií z menových operácií. Spoločnosti s nižším spreadom potom bývajú pre klientov atraktívnejšie, pretože im ponúkajú výhodnejší kurz.

Spoločnosť EasyChange uverejňuje a garantuje veľmi výhodný spread a to úplne transparentne t.j. bez ďalších poplatkov, VIP kariet a pod.

Kurz Easychange sa mení automaticky po minute v závislosti od trhu. Spoločnosť Easychange navyše dodržiava pravidlo, že sa jej kurzy odrážajú od trhovéhu kurzu na obe strany rovnomerne, t.j. ako pre nákup, tak pre predaj meny platia rovnaké podmienky, žiadny smer nie je zvýhodnený.

Je možné meniť české koruny (CZK), eurá (EUR), americké doláre (USD), libry (GBP) a všetky kombinácie týchto mien.