Aktuálny zoznam zakázaných a rizikových zemí

 

Aktuální seznam zakázaných zemí, do kterých neodešleme platbu:

 

Stát

ISO-3

ISO-2

Afghánistán

AFG

AF

Bělorusko

BLR

BY

Bosna a Hercegovina

BIH

BA

Burundi

BDI

BI

Dem. republika Kongo

COD

CD

Egypt

EGY

EG

Guinea

GIN

GN

Guinea-Bissau

GNB

GW

Irák

IRQ

IQ

Írán

IRN

IR

Jemen

YEM

YE

Jižní Súdán

SSD

SS

Libanon

LBN

LB

Libye

LBY

LY

Mali

MLI

ML

Moldavsko

MDA

MD

Myanmar

MMR

MM

Nikaragua

NIC

NI

Rusko

RUS

RU

Severní Korea

PRK

KP

Somálsko

SOM

SO

Středoafrická republika

CAF

CF

Súdán

SDN

SD

Sýrie

SYR

SY

Tunisko

TUN

TN

Turecko

TUR

TU

Ukrajina

UKR

UA

Venezuela

VEN

VE

Zimbabwe

ZIM

ZW

 

Aktuální seznam rizikových zemí, do kterých vzhledem k celkové situaci v zemi není možné zaručit úspěšné provedení platební transakce:

 

Země

ISO

Afghánistán

AFG

Bahamy

BHS

Bosna a Hercegovina

BIH

Botswana

BWA

Etiopie

ETH

Ghana

GHA

Guyana

GUY

Irák

IRQ

Írán

IRN

Island

ISL

Kambodža

KHM

Jemen

YEM

Laos

LAO

Mongolsko

MNG

Pákistán

PAK

Panama

PAN

Severní Korea

PRK

Sýrie

SYR

Šrí Lanka

LKA

Trinidad a Tobago

TTO

Tunisko

TUN

Uganda

UGA

Vanuatu

VUT

Zimbabwe

ZWE

 

  1. EasyChange s.r.o. upozorňuje klientov, že na rizikovú zem sa vzťahuje zákaz vykonávania takých cezshraničných prevodov, ktorých príjemcom alebo platcom je sankcionovaná osoba, sankcionovaný subjekt alebo ktorého predmetom je tovar, služba alebo iné plnenie, na ktoré sa vzťahuje medzinárodná sankcia v zmysle zákona č. 69/2006 Zb. o vykonávaní medzinárodných sankcií v aktuálnom znení, ďalej v zmysle rozhodnutí alebo nariadení Európskej únie (viď http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm) alebo Úradu pre kontrolu zahraničných aktív MF USA (viď http://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx).

 

  1. Berte prosím na vedomie, že pri cezhraničnom prevode do alebo z rizikovej zeme, je klient povinný spoločnosti EasyChange s.r.o. hodnoverným spôsobom preukázať  predmet plnenia tohto cezshraničného  prevodu,  pričom  EasyChange  s.r.o.  je  oprávnená v odôvodenených prípadoch tento cezshraničný prevod nepreviesť, a to najmä keď si klient túto povinnosť nesplní alebo keď  predmet plnenia podlieha medzinárodným sankciám v zmysle vyššie uvedeného právneho predpisu alebo rozhodnutí orgánov verejnej moci.

 

  1. EasyChange s.r.o. je oprávnená nepreviesť cezhraničný prevod aj v prípadoch hodných zvláštneho zreteľa, a to vtedy, keď EasyChange s.r.o. alebo tie finančné inštitúcie, s ktorými EasyChange s.r.o. nevyhnutne pri vykonavaní platobnej transakcie spolupracuje, disponuje negatívnymi informáciami o banke príjemcu, a to najmä informáciami o prebiehajúcich konkurzných riadeniach, odňatí bankovnej licencie, zavedenie nútenej správy miestnym regulačným úradom alebo udelení sankcie alebo pokuty miestnym regulačným úradom za porušenie právnych predpisov ekvivalentných miestnemu zákonu o bankách alebo zákonu o ochrane pred legalizáciou výnosov z trestnej činnosti alebo ochrane pred financováním terorizmu.

 

  1. Klient svojim zadaním pokynu vo webovom prostredí EasyChange tieto vyššie uvedené ustanovenia k rizikovým zemiam akceptuje a je si vedomí, že prípadné škody, vzniknuté z dôvodu neprevedenia platby do niektorej z rizikových zemí, idú iba a jedine ku jeho tiaži a nie je možné ich uplatňovať voči EasyChange s.r.o.