Desatoro pre zmluvného klienta bezhotovostných transakcií

 

 1. Bezhotovostné konverzie vykonávajte iba u overených bezhotovostných zmenární – platobných spoločností alebo platobných inštitúcií – s platnou registráciou ČNB alebo radšej u svojich bánk, pokiaľ nemáte k bezhotovostným zmenárňam potrebnú dôveru a chcete riešiť napríklad mimoriadne vysokú čiastku.Pred dohodnutím samotnej zmluvy si najskôr pozorne prečítajte všetky informácie na webových stránkach zmenární.Vyberajte si zodpovedne, napokon nemusíte zostať pri jedinej zmenárni.Porovnávajte.Neponáhľajte sa, alebo ešte lepšie – nenechávajte uzavretie zmluvy a potrebnú konverziu na poslednú možnú chvíľu.Nedostanete sa tak pod tlak vo svojom rozhodovaní.                                                                                                                 
 2. Výmenné kurzy aj výška poplatkov sa pri jednotlivých bezhotovostných zmenárňach môžu líšiť.Stanovujú ich samostatne v závislosti od vývoja trhu av súlade so svojou obchodnou politikou, nezávisle od kurzov vyhlasovaných Českou národnou bankou, ktoré sú len strednými kurzami, nie kurzami nákupu alebo predaja.Nepracujeme zadarmo.Nechceme po Vás poplatky za transakciu, v našom prípade nás „živí“ len spread, tj rozdiel medzi nákupom a predajom.Pokiaľ kurz máme pre Vás výhodnejšie ako konkurencia a vyhovuje Vám tento kurz aj systém nášho poskytovania služby, veríme, že budeme obe strany spokojné.

 3. Pojmy „Odosielam“ a „Príjemca obdrží“ a im zodpovedajúce kurzy používame pri našej službe z pohľadu klienta.Volíte si najskôr Vami odosielanú menu a potom vo vedľajšom poli aj jej výšku.Za ponúknutý kurz tak získate Vy alebo iný príjemca protimenu, ktorej druh si tiež volíte a hodnotu vidíte pri poli „Príjemca dostane“.Celý proces zadávania nájdete vysvetlený v záložke Infocentrum/Postup realizovania transakcií.

 4. Zverejňujeme vždy aktuálny kurz, ktorý náš automatizovaný systém aktualizuje vždy po minúte podľa vývoja trhu.Vnímajte prosím trvalú informáciu z hlavnej stránkywww.easychange.sk, že zverejnené kurzy platia len v tam uvedenej prevádzkovej dobe.

 5. K dispozícii máte na webe aj našeVšeobecné obchodné podmienky (VOP)a Reklamačný poriadok.Odporúčame, aby ste si ich skutočne prečítali.Znalosť informácií je dôležitá, tým skôr, ak sa týka Vašich peňazí.

 6. Ak zadáte vo svojom klientskom prostredí konverznú transakciu a my ju prijmeme, obdržíte vzápätí na e-mail automatický doklad, obsahujúci Vami zadané údaje.Kontrolujte si ich predtým, než vykonáte úhradu zo svojho účtu.

  Ako prebiehajú transakcie a zadávanie platieb, aké doklady obdržíte, nájdete v Infocentre vo svojej Klientskej zóne.Ak nerozumiete niečomu, pýtajte sa, ide o Vaše peniaze.V e-maile, ktorým je Vám zaslaný doklad, máte vedľa kontaktov na nás aj sprievodné informácie k transakcii, pozorne si ich prosím vždy prečítajte.V závere e-mailového oznámenia je vždy uvedená informácia o Kancelárii finančného arbitra a jej kontaktné údaje, kde môžete, ak ste nepodnikajúcim subjektom, podávať návrh na vyriešenie prípadného mimosúdneho sporu, ktorý by sa uvedené transakcie týkal. 

 7. Nikdy nám nezasielajte svoje finančné prostriedky skôr, ako obdržíte doklad (konfirmáciu) o záväznom dojednaní obchodu.V doklade sú uvedené všetky Vami zadané údaje transakcie, starostlivo si ich najprv skontrolujte, potom plaťte.Ak nájdete chybu vo svojom zadaní, bezodkladne nás kontaktujte na vykonanie opravy, nevytvárajte prosím zmätočne ďalšie nové zadanie.Uvedomte si, že už jeden záväzne dojednaný obchod ste uzavreli.K postupu v takejto situácii nájdete na webe potrebné inštrukcie.

 8. V prípade, že transakcia prebehla v súlade s informáciami, ktoré Vám boli oznámené formou zaslaného dokladu (konfirmácia prijatia) pred odoslaním Vašich prostriedkov na náš účet (najmä dohodnutý kurz, prípadný poplatok a výška protihodnoty, ktorú transakciou príjemca získa), nie sme povinní transakciu stornovať .Pokiaľ ste neboli spokojní s kvalitou poskytnutých služieb, uplatnite reklamáciu alebo sťažnosť čo najskôr po vykonaní transakcie, postupujte podľa VOP a Reklamačného poriadku.Kontakty na našu spoločnosť máte uvedené pri každej našej e-mailovej komunikácii s Vami.Pokiaľ Vám reklamáciu či sťažnosť reklamáciu neuznáme, môžete okrem podania Kancelárovi Finančného arbitra zvoliť aj možnosť podať písomnú sťažnosť Slovenskej národnej banke, ktorá v prípade oprávnenosti Vašej sťažnosti môže začať s nami sankčné správne konanie a uložiť nám sankciu.

 9. Nikdy nikomu neoznamujte žiadne heslá k svojim prístupom do internetového bankovníctva, z ktorého k nám vykonávate úhrady. 

  Nikdy nikomu neoznamujte prístupové meno a heslo do Klientskej zóny našej služby.Ak prídete o prístupové meno a heslo, ihneď nás e-mailom kontaktujte, vygenerujeme Vám nové alebo môžeme aj prístup na vzájomne dohodnutú dobu zablokovať.

  Aktualizujte u nás včas svoje údaje – zmenu adresy, bankové účty, nové doklady, zmeny v OR a pod. Zabránite tým prípadnému obmedzeniu našich služieb.

 10. Nikdy po Vás nebudeme chcieť akúkoľvek úhradu v hotovosti.

  Nezadávajte transakcie z nezabezpečeného počítača, z počítača zamestnávateľa, ktorý tiež môže byť nedostatočne zaistený alebo z mobilu cez free WiFi (vždy využívajte Vami overený a zabezpečený počítač).Používajte funkčný a aktualizovaný antivírusový program.

  Nereagujte na e-mailové správy, ktoré by mali našu hlavičku odosielateľa s podozrivým názvom a obsahom, najmä v prípade, keď je od vás požadované oznámenie hesiel, kódov PIN a pod. Nikdy od Vás takéto údaje totiž nebudeme požadovať – ani e-mailom, ani poštou ani telefonicky.

  Uložte si telefónne číslo na náš Zákaznícky servis +420 246 083 752-3 pre prípad nutnosti okamžitej komunikácie s nami.Počas prevádzkovej doby sme Vám k dispozícii.Mimo prevádzkovú dobu nás môžete kontaktovať na info@easychange.cz.Vždy majte prosím po ruke údaje o transakcii.

  Zoznámte sa aj s bankovým desaterom svojej banky.