Ochrana osobných údajov

 

Pri ochrane Vašich osobných údajov postupujeme v súlade so všetkými nariadeniami a predpismi, najmä tzv. GDPR (všeobecným nariadením EÚ č. 2016/679, o ochrane osobných údajov) a prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

 

Aké osobné údaje spracovávame?

Niektoré z týchto údajov nespracovávame vždy, ale len v odôvodnených prípadoch:


Ako a na aké účely spracovávame Vaše osobné údaje?

Spracovanie Vašich osobných údajov musí mať svoj právny základ.Môže ísť o Váš súhlas alebo na účely plnenia zákona, alebo plnenie zmluvy či rokovania o jej uzavretí.

 

 

Ste povinní nám osobné údaje odovzdávať?

Nie ste povinní nám osobné údaje odovzdávať, ale bez poskytnutia údajov, ktoré potrebujeme na realizáciu obchodu či naplnenie služby a na splnenie našich zákonných povinností (identifikácia a pod.), nemôžete využívať naše služby.Sme v tomto ohľade predovšetkým podriadení zákonu 253/2008 Zb.v aktuálnom znení a súvisiacim predpisom.

 

Ako dlho vaše údaje uchovávame?

Všetky údaje uchovávame po nevyhnutne dlhú dobu na naplnenie ich účelu.Po ukončení našej spolupráce ich však nemôžeme vymazať úplne, zákon "proti praniu špinavých peňazí" nám ukladá archivovať obchody a všetky k nim súvisiace údaje v lehotách stanovených zákonom 253/2008 Zb.v aktuálnom znení.

 

 

Komu môžeme Vaše osobné údaje zasielať?

 

Aké práva máte?

Kontaktovaním na náš emailinfo@easychange.czmôžete uplatniť:

 

Pokiaľ nebudete s riešením Vašej žiadosti spokojní, môžete tiež podať sťažnosť naÚrade pre ochranu osobných údajov.

 

Meno a kontaktné údaje správcu:

Easychange sro

IČO: 29044570

Adresa: Jungmannova 747/28, Nové Mesto, 110 00 Praha 1

Email: info@easychange.czSprávca nemenoval poverencov pre ochranu osobných údajov.