Sadzobník

Platba EUR v rámci Eurozóny a zemí EHP v režime SHA, do bánk podporujících SEPA platby.

0 CZK

Platba EUR do zemí mimo EHP v režime OUR, do čiastky 12500 eur. Na poplatky za vyššie platby sa prosím informujte vopred.

7 EUR, v inej zdrojovej mene kurzový prepočet

Platba EUR do zemí mimo EHP a do bánk nepodporujúcich SEPA platby, do čiastky 2000 EUR (režim SHA je pre Vás zadarmo).

10 EUR, v inej zdrojovej mene kurzový prepočet

Platba EUR do zemí mimo EHP a do bánk nepodporujúcich SEPA platby, od čiastky 2000,01 EUR (režim SHA je pre Vás zadarmo).

20 EUR, v inej zdrojovej mene kurzový prepočet
   

Vnútrobankovná platba GBP tuzemská v rámci bánk, kde má GBP účty EasyChange.

0 CZK

Medzibankovná platba GBP tuzemská aj zahraničná v režime SHA.

200 CZK, v inej zdrojovej mene kurzový prepočet

Platba GBP do zemí mimo EHP v režime OUR.

500 CZK, v inej zdrojovej mene kurzový prepočet
   

Vnútrobankovná platba USD tuzemská vrámci bánk, kde má USD účty EasyChange.

0 CZK

Medzibankovná platba USD tuzemská aj zahraničná v režime SHA.

150 CZK, v inej zdrojovej mene kurzový prepočet

Medzibankovná platba USD zahraničná (mimo EHP) v režime OUR.

850 CZK, v inej zdrojovej mene kurzový prepočet
   

Platba Expres vrámci aj mimo ČR (podlieha časovým limitom jednotlivých bánk, informujte sa na ne prosím vopred).

Výška poplatku v závislosti od meny a použitej banky

Zadanie príkazu ku konverzií

0 CZK

Pokiaľ sa platba vráti z dôvodu chybného zadania na strane klienta-zadávateľa pokynu, bude strhnutá zo zasielanej čiastky, pokiaľ klient výšku ďalších poplatkov nedoplatí zvlášť vopred.

Vo výške všetkých poplatkov účtovaných bankou k tiaži EasyChange s.r.o., vrátane prípadného opakovaného zasielania platby

Administratívny poplatok účtovaný v špecifických prípadoch definovaných Všeobecnými obchodnými podmienakmi a pri storne transakcie pre neštandardný spôsob úhrady klientom - hotovostným vkladom na účet alebo platobnou kartou.

100 CZK, v inej zdrojovej mene kurzový prepočet

 

Upozornenie

Tento Sadzobník ruší všetky predchádzajúce a súčasné Sadzobníky – prílohy Rámcových zmlúv uzavrených pred 2.8.2018.

 

 

Deň vydania a účinnosti: 2.8.2018