Užitočné odkazy

Prehľad bánk podporujúcích SEPA platby:

http://epc.cbnet.info/docs/SEPA_Credit_Transfer.pdf

 

Poznáte číslo účtu iba v národnom formáte a potrebujete dopočítať alebo overiť IBAN/SWIFT?

Použijte www.iban-rechner.de  (SWIFT je na stránke pomenovaný ako BIC)

 

Informácie ČNB k platobnému styku:

www.cnb.cz/cs/platebni_styk/

 

Kancelária Finančného arbitra pre mimosúdne riešenie sporov:

Klient má právo podať návrh na mimosúdne riešenie sporu vzniknutého z finančnej služby Kancelárie finančného arbitra, Legerova 69, 110 00 Praha 1,  www.finarbitr.cz, tel.: 257 042 070, ID dátovej schránky: qr9ab9x, email: arbitr@finarbitr.cz

 

Orgán dohľadu nad finančnými inštitúciami:

Česká národná banka, Na Příkopě 28, 115 03  Praha