Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Rámcovej zmluvy o vykonávaní spotových devízových obchodov a o poskytovaní peňažných služieb.

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

 

Náš vzťah s Vami

 

Služby

 

Definícia pojmov

 

Spôsobilosť

 

Vysporiadanie obchodu

Zadanie príkazu

 

Odsúhlasenie podrobností obchodu obidvoma stranami

 

Úhrada zadávateľom

 

Úhrada devízovým miestom

 

Poplatky bánk

 

Údaje pre hladké vysporiadanie obchodu

 

 

Zadávateľ garantuje, že zadal korektné údaje

 

 

Vrátená platba

 

Dodatočné zmeny príkazov

 

Zrušenie obchodu

 

Neuzavretie obchodu

 

Tzv. "podozrivé" obchody podľa zákona č. 253/2008 Zb.

 

Časy vysporiadania

Prijatie príkazu a úhrada zadávateľom

 

Vysporiadanie obchodu devízovým miestom

 

Zmenné kurzy

 

Ďalšie podrobnosti k vysporiadaniu obchodov

 

Ďalšie podrobnosti k poskytovaným službám

Ďalšie podrobnosti k peňažným službám

 

Limity zasielaných alebo konvertovaných prostriedkov

 

Reklamácia

 

Poplatky

 

Žiadne splnomocnené osoby pri Europlatba.cz

 

Užívateľské účty

 

História transakcií

 

Ochrana osobných údajov

 

Štáty, do ktorých zasielame platby

 

Účinnosť všeobecných obchodných podmienok